הסכמות מגדולי הדור שליט"א

המלצה לישיבה
המלצה לישיבה
מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרא דאתרא הגר"מ קסלר שליט"א

ישיבת אחינו לצעירים במודיעין עילית מקבלת את עידודם ותמיכתם של גדולי הדור. רבני הישיבה עושים לילות כימים לסייע לבחורים ולתת להם תמיכה וצרכים בכל המובנים.

בכל שאלה, התלבטות או בעיה, רבני הישיבה פונים להתייעצות עם גדולי הדור ומקבלים את דעתם הנבונה והסתכלותם המאירה.

מצ"ב מכתב הסכמה מגדולי הדור שליט"א:

בס"ד, יום ראשון י"ב שבט התשע"ה

" בזאת בדבר הישיבה לצעירים בראשות הרה"ג ר' מיכאל ברלין שליט"א,המיועדת לתלמידים ממשפחות בעלי תשובה שכידוע בעלי תשובה שכידוע יש להם צרכים יחודיים, ומקום זה משכיל לתת לצעירים את החינוך המתאים להם עפ”י דרכם, עם הרבה מסירות והבנה לרקע של המשפחות, ות”ל עושים ומצליחים לחנכם ולגדלם לתורה ויר”ש ויש בזה הצלה רבתי לאותם נערים.

וחובה וזכות גדולה לקחת חלק במפעל זה, וכל המשתתפים יזכו לרוב ברכה וישועה בזה ובבא".