פרויקט ברידער

proyektעל הפרוייקט

עם תחילתה של תנועת החזרה בתשובה בארץ ישראל, וכבר למעלה מעשרים שנה שהמון העם מחפשים את דרכם וצמאים לכל דבר שבקדושה, קם לו ב"ה דור שלם של בעלי תשובה.

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה, בה בני הדור השני במשפחות בעלי התשובה בהגיעם לגיל המצוות, בסיום כיתה ח' בביה"ס, הם עומדים בפני פיתויים גדולים ועצומים. הרחוב הקורץ על שלל סכנותיו הרוחניים – 'רבים חללים הפילה', ר"ל.

הניסיון קשה שבעתיים כאשר מדובר בדר"כ בנערים הגרים בערי הפריפריה, בערים חילוניות, כאשר מטבע הדברים האווירה והסביבה הטבעית אינה נותנת להם את הכוח והרצון להתמודד אלא להיפך היא גוררת אותם ומושכת אותם לעולם ההבל והשטות.

הקמת פרוייקט ברידער

פעמים רבות מדובר בנערים הבאים ממשפחות בעלי רקע סוציואקונומי נמוך מאוד. תלמידים אלו באופן טבעי הם המועדים ביותר לנשירה מהמסגרת הישיבתית הרגילה.

בשנת תשס"ח בהכוונתם ובעידודם של גדולי הדור ובראשם מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל נקראנו אנו אל הדגל בהקמת 'פרויקט ברידער' אשר מטרתו ליצור מסגרת ישיבתית עוטפת ומסלול מיוחד לנערים אלו החפצים להצליח ולהיות בני תורה, אלא שהם מתמודדים עם אתגרים רוחניים רבים ומורכבים!

מסגרת זו מעודדת ומחבקת, תומכת ומחזקת ונותנת להם את הכלים המתאימים לנער מתבגר על מנת לצלוח את השנים האלו – 'גיל ההתבגרות', וכך בשיתוף פעולה, אימון הדדי ותוכנית מיוחדת עם צוות רבני הישיבה והחונכים הפרטיים לכל תלמיד. אנו עדים למחזה מפעים, בתוך שלוש שנים הבחורים נבנים, מתייצבים וסוללים את דרכם לעולם הישיבות, כאשר בסיום הפרויקט הם מפארים את כותל המזרח של עולם התורה בכלל ועולם הישיבות בפרט. ובהמשך לאחר נישואיהם מקומם הטבעי הוא בכוללי האברכים ברחבי הארץ. בניהם של הבוגרים – הנכדים של הפרויקט, מהווים חוליה נוספת בשלשלת שהובטחה לנו כי "לא ימושו מפיך ומפי זרעך אמר ד' מעתה ועד עולם".

ההצלחה הגדולה

ב"ה זכינו ובמשך השנים האחרונות הצלחנו להכניס ולקרב לעולם הישיבות מאות תלמידים יקרים, אשר לולי התמיכה והסיוע מי יודע היכן הם היו נמצאים היום, ובזכות העשייה הברוכה עלו הם על דרך המלך.

מטבע הדברים על מנת למצות את הפוטנציאל הגלום בתלמידים אלו נדרשת השקעה גבוהה ביותר הן בפן הרוחני והן בפן הגשמי תלמיד המתמודד בכל עת מול הפיתויים הבאים מסביבתו הטבעית באווירה השוררת ממקום מגוריו, נדרש לקבל בנוסף לכלים הרוחניים גם כלים גשמיים איכותיים.

בפרויקט זה אנו משקיעים רבות בשילוב בין רוחניות לגשמיות – תורה מפוארת בכלי מפואר, פנימייה מאובזרת ברמה גבוהה, חדרי משחקים, ימי כייף טיולים ומבצעים מאתגרים לעידוד לימוד התורה .